Romeriksåsene er et attraktivt område for alle uansett alder

Magasinet Natur og Friluftsliv gir tips og historier som kan være av interesse for alle våre lesere.

Nytt nummer av Magasinet Natur og Friluftsliv på Romeriksåsene er distribuert

Utgivelse nummer 2, 2022 er nå levert i abonentenes postkasser. I denne utgaven kan du blandt annet lese om:

  • Gjør som Frode – bruk naturen Året rundt
  • Til Årstadvangen – og enda litt lenger
  • Fisken biter sjelden på bestilling
  • Solobservatoriet – i ny og annerledes utgave
  • Amund Bratlien – fra vedhugger til skogbruksleder

Står du ikke på mottakerlisten så kan du melde deg på her.

Vi ønsker alle god lesning, og en fredelig og fin julehøytid.

Romeriksåsene er en del av Oslomarka og starter i syd fra grensen mellom Skedsmo og Gjerdrum kommune.

Det finnes områder som sjelden eller aldri blir besøkt. Høydedrag, topper, store myrer, gammelskog med furuer som er mer enn 500 år gamle. Historier om gruvedrift tidlig på 1900 tallet med store slagghauger synes fortsatt godt.

Setervanger som var i drift til midt på 1960 tallet er i noen grad tatt vare på. Seterhus er restaurert og føyer seg fint inn i rekken av den kulturelle og historiske bakgrunnen.

Utgivelse to ganger i året

Magasinet Natur & Friluftsliv har utgivelse på våren og på senhøsten. Det inneholder artikler og turtips fordelt på ca 100 sider. Første utgivelse kom i 2021.

Ønskes det annonse i magasinet så finner du informasjon på siden annonseinnrykk.