Vårt mål er å fortelle om aktiviteter, natur og friluftsliv på Romeriksåsene.

Romeriksåsene er et atraktivt område, ikke bare for de som liker det gode friluftsliv, men også de som ønsker å trene på ski, sykkel eller skogsløp.

Her finnes også  «Kjentmannsposter» og «Stolpejakt» som er en nyere versjon innen orienteringsbegrepet. Vi ønsker gjennom vårt magasin å gi rom for alle aktiviteter og oppfordrer lag og foreninger til å komme med innspill som kan være av interesse for våre lesere.

Om du liker å være litt for deg sjøl, kanskje med fiskestang eller bærspann så er mulighetene mange for det også. Det finnes områder som sjelden eller aldri blir besøkt. Høydedrag, topper, store myrer, gammelskog med furuer som er mer enn 500 år gamle.

Gruvedrift og setervanger

Historier om gruvedrift tidlig på 1900 tallet med store slagghauger synes fortsatt godt. Setervanger som var i drift til midt på 1960 tallet er i noen grad tatt vare på. Seterhusa er restaurert og føyer seg fint inn i rekken av den kulturelle og historiske bakgrunnen.

Romeriksåsene er en del av Oslomarka

Og starter i syd fra grensen mellom Skedsmo og Gjerdrum kommune. Det 300 kvadratkilometer store området ender opp ved Leiravassdraget i Nord. Leira starter sin vandring ved Avalsjøen og ender opp i Nitelva omtrent midt i Lillestrøm by.

Ved å henvende deg til kommunene som inkluderer Romeriksåsene Gjerdrum, Nannestad, Lunner og Nittedal kommune, så kan du blant annet få kart over skiløyper, turstier samt opplysninger om ulike severdigheter.

Marka har plass til mange

Vi håper at med vår enkle måte gjennom dette magasinet kan gi interesse og inspirasjon til å bruke marka enda mer. Det er plass til mange og det er gode parkeringsmuligheter, men om du ikke ønsker å kjøre bil, må du gjerne bruke det gode busstilbudet som du finner mer informasjon om gjennom Skiforeningen og Den norske turistforening.

Vi ønsker riktig god tur i Romeriksåsene